DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA

Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia w działalności apostolskiej zwracamy uwagę przede wszystkim, na takie aspekty jak:

RESOCJALIZACJA - otoczenie opieką dziewcząt i kobiet zagrożonych moralnie i społecznie, w celu nawrócenia i pojednania ich z Bogiem oraz przywrócenia społeczeństwu.

PREWENCJA - poświęcanie uwagi oraz otoczenie opieką dzieci i młodzież  pochodzącą z rodzin zagrożonych patologią.

PROFILAKTYKA - działanie  przeciw nowemu ubóstwu moralnemu i społecznemu naszych czasów w celu przywracania im godności ludzkiej.

WYCHOWANIE - nauczanie dzieci i młodzieży oraz formacja poprzez użycie właściwych metod i środków wychowania a także dbanie o całkowity rozwój osobowy.

 

W tym celu w krajach w których dajemy świadectwo naszego powołania  i realizacji charyzmatu, prowadzimy następujące placówki apostolskie: