FILIPINY - 1977
Szkoły zakonne

Domy dla dziewcząt w trudnej sytuacji

Domy dziecka

Świetlice dla dzieci i młodzieży

Domy rekolekcyjne