INDIE - 1983
Domy dziecka

Bursy dla uczących się dziewcząt

Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe

Domy opieki dla osób starszych