KOLUMBIA - 1983Dom dla ubogich i zagrożonych dziewcząt

Działalność wychowawcza ukierunkowana na młodzież

Realizacja Projektu obrony życia i wsparcia dla nieletnich matek