Zapraszamy do kontaktu.


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Świętych Serc Jezusa i Maryi


ul. Ks. A. Kordeckiego 7
42 – 200  Częstochowa
Tel: 48 34 375 90 90
Adres mailowy:  sfsc.polonia@gmail.com

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Świętych Serc Jezusa i Maryi