KOREA - 1989
Świetlice dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin

Dom opieki dla starszych kobiet