WŁOCHY
Domy dla kobiet w trudnej sytuacji

Domy  wychowawcze dla nieletnich

Żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe

Domy opieki dla osób starszych

Opieka i wsparcie kapłanów starszych i chorych

Zakonne domy gościnne

Współpraca w opiece i duszpasterstwie szpitalnym

Duszpasterstwo parafialne

Pomoc emigrantom