ZAŁOŻYCIEL

Założycielem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Świętych Serc Jezusa i Maryi jest Czcigodny Sługa Boży Ojciec Simpliciano (della Nativita) - od Narodzenia Pańskiego. o.Simpliciano urodził się on 11 maja 1827 roku w Meta di Sorrento we Włoszech. Mając 17 lat wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów, gdzie przywdział habit zakonny /1844r/ , a następnie po odbytej formacji przyjął święcenia kapłańskie /1851r/. Dwa lata po święceniach Ojca Simpliciano dotknęła poważna choroba wskutek której stanął na granicy życia i śmierci /1853 – 1855/. Powrót do zdrowia wyprosił u Boga za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza, co daje mu silny impuls, by z zapałem szerzyć kult tego Świętego na terenie południowych Włoch. W tym czasie o. Simpliciano dał się również poznać jako wielki społecznik wspierający potrzebujących. W 1859 roku założył bezpłatną szkołę, dla dzieci z biednych rodzin, aby uchronić je od niebezpieczeństw jakie niesie ulica i bieda. Z czasem stał się również duchowym opiekunem kobiet pokrzywdzonych przez los. Zachęcany przez papieża Piusa IX oraz Przełożonych Zakonu Ojciec Simpliciano otworzył w Rzymie Hospicjum świętej Małgorzaty z Kortony . Do kontynuowania tego dzieła w roku 1886r. założył w Rzymie Wspólnotę Sióstr Trzeciego Zakonu św. Franciszka pod patronatem św. Małgorzaty z Kortony zwaną „Siostry Margaretki”, która w 1903r przyjęła nazwę: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Świętych Serc Jezusa i Maryi.

Ojciec Simpliciano zmarł w Rzymie 25 maja 1898r. w opinii świętości. Założone przez niego Zgromadzenie w krótkim czasie wzrasta liczebnie i podejmuje coraz to nowe dzieła apostolskie.

W 1954 r Zgromadzenie uzyskuje zatwierdzenie na prawie papieskim. Po Soborze Watykańskim II, w wyniku głębokiej refleksji, w roku 1977 została otwarta pierwsza placówka Zgromadzenia poza terytorium Włoch, w Manili na Filipinach. Od tego okresu rozpoczęła się wędrówka Sióstr, która sprawi, że powstanie wielka międzynarodowa rodzina zakonna, w skład której wchodzą przedstawicielki terenów apostolskich Zgromadzenia: Włoch, Filipin, Kolumbii, Indii, Korei, Rumunii, Indonezji, Timoru i Polski. Na skutek rozwoju placówek Zgromadzenia i wzrostu liczebnego jego członkiń Dekretem z 25 kwietnia 2008 roku wprowadzono ważne zmiany strukturalne: powstały prowincje i delegatury Zgromadzenia.