POKÓJ I DOBRO"Piękną córą nieba jest cnota miłosierdzia...w jej oczach nie ma cudzoziemca,
wszystkich przygarnie, w każdym dostrzeże dziecko... "

o. Simpliciano


Zgromadzenie zostało założone 21.02.1886 r. w Rzymie ze swą siedzibą przy ulicy Św. Balbiny na Awentynie. Stolica Święta zatwierdziła je dnia 8.10.1886 r. W krótkim czasie rozszerzyło ono swoją działalność na inne miasta Włoch. Siostry Franciszkanki oddają się Bogu w akcie Konsekracji podejmując życie według rad ewangelicznych, uczą w szkołach, opiekują się chorymi oraz angażują się w pracę parafialną i misyjną.

To co przyciąga ludzi do tego zgromadzenia to PROSTOTA, RODZINNY KLIMAT i FRANCISZKAŃSKA RADOŚĆ