INDONEZJA - 1999

Katechezy i pomoc w duszpasterstwie parafialnym

Przedszkole

Schronisko dla uczących się dzieci i młodzieży