RUMUNIA - 1997Dom dziecka

Przedszkole

Katechezy i pomoc w duszpasterstwie parafialnym